Skip to content

Refund Policy

Policy för återbetalningar

Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakt Teemjis kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Teemjis ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Vi ber dig vara uppmärksam på att ångerrätten inte omfattar livsmedel eller köp av vara som på grund av bruten försegling av kunden inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl. Öppet köp gäller endast på produkter som ej räknas som livsmedel. Öppet köp 14 dagar efter order mottagen. Produkten ska vara i oförändrad skick i originalförpackning med ev. tillbehör. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Teemji (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till; Teemji.contact@gmail.com

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet. Om Kunden inte vill använda något av ovan nämnda alternativ för att lämna sitt meddelande, kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

Teemji betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Teemji tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På belopp som återbetalas har teemji.se rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad, utan originalförpackning eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

När återbetalning är planerad ska det beloppet återbetalas inom 3-5 arbetsdagar till din respektive bank, kontakta gärna oss om du har förfrågningar angående din återbetalning.

 

Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Teemji så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

Teemji står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Teemji att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Teemji strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Teemji mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Teemji förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Teemji riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.